NSZFH - Könyvtár

Kedves olvasóink!
A könyvtár online katalógusa és digitális könyvtára technikai okok miatt ideiglenesen nem müködik!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!


The changing nature and role of vocational education and training in Europe. Volume 2: results of a survey among European VET experts
(A szakképzés változó jellege és szerepe Európában, 2. kötet: Felmérési eredmények európai szakképzési szakértőktől)

A tanulmánykötet a CEDEFOP „A szakképzés változó jellege és szerepe, 2016-2018” (The changing nature and role of VET (2016-18)) kutatási projekt második publikációja. Az uniós tagállamok mellett az Izlandon és Norvégiában használt, a szakoktatásra és szakképzésre vonatkozó, eltérő meghatározásokat és fogalmakat, valamint azoknak az utóbbi két évtized során végbement változásait mutatja be. 2016 őszén a CEDEFOP felkérte az országok szakképzési szakértőit, hogy válaszoljanak egy, a nemzeti szakképzési rendszereket (az azokban szereplő hivatalos definíciókat és általános koncepciókat) vizsgáló kérdőívre.
Az egyes országora jellemző, jelentős eltérések mellett Európában a szakképzést túlnyomórészt szakmaspecifikus oktatásnak és képzésnek tekintik, amely a képzett munkaerő utánpótlását hivatott biztosítani, és alacsonyabb rendű az általános vagy akadémiai oktatásnál.
A felmérés két nagyobb trendet is azonosított: jelentős diverzifikációt a szakképzésen belül (képzők, szintek és célcsoportok tekintetében) és a szakképzés megerősítését (újra hangsúlyos lett a gyakornoki rendszer és emelkedett a munkára alapozott elemek száma).
A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Spotlight on VET Norway (Fókuszban Norvégia szakképzése)
A tájékoztató anyag rövid áttekintést ad Norvégia szakképzési rendszeréről.
A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról


Global inventory of regional and national qualifications frameworks 2017 (A regionális és nemzeti minősítési keretrendszerek 2017-es globális jegyzéke)

A kétkötetes kiadvány a világ minősítési keretrendszereiről (qualification frameworks) közöl aktuális információkat. Az első kötet 8 tanulmánya a keretrendszerek, a tanulási eredmények, az egész életen át tartó tanulás és a szakképzés kapcsolatait vizsgálja.
A második kötet a világ országainak minősítési keretrendszereit mutatja be: az első rész ezeket egységes séma alapján, Afganisztántól Zimbabwéig, országonkénti bontásban tárgyalja, a második rész a 7 nagyobb, regionális és nemzetközi keretrendszert mutatja be, köztük az Arab-öböl és a délkelet-ázsiai országok rendszereit.
A kiadvány a CEDEFOP, az ETF, az UNESCO és az UNESCO Élethosszig Tartó Tanulás Intézetének együttműködése eredményeképpen jött létre. A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról:
1. kötet (tematikus fejezetek)
2. kötet (országos és regionális rendszerek)


Gisela Batzel, Berufsbildungsbegriffe Deutsch-Englisch. Terminologiesammlung für Berufsbildungsfachleute
(Német-angol szakképzési fogalmak. Terminológiai gyűjtemény a szakképzési szakemberek számára)

(Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2017). A BIBB nyelvi szolgálata és szakértői által összeállított kötet a német szakképzési fogalmak kurrens angol megfelelőit és angol nyelvű definícióit tartalmazza, célja a szakterületen használt kifejezések egységesítése. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a BIBB oldaláról

Ute Hippach-Schneider és Adrienne Huismann, VET in Europe - 2016 Country Report Germany
(Szakképzés Európában. 2016-os németországi országjelentés)
(Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, 2017).

A „VET in Europe - 2016 Country Report Germany” országjelentés az úniós államok (valamint Norvégia és Izland) nemzeti szakképzési rendszereit bemutató sorozat része. A jelentések a ReferNet –a CEDEFOP által koordinált szakképzési információs hálózat -- keretén belül készülnek. Az országjelentések a leírják az egyes országok szak- és felnőttképzési rendszereinek szerkezetét és átfogó képet adnak az egyes nemzeti szakképzési rendszerekről. A Németországgal foglalkozó kötet főbb témái közé tartozik a képzési rendszert befolyásoló külső tényezők áttekintése, az egész életen át tartó tanulás jelentősége a szakképzésre nézve, a képzettségek fejlesztése a szakképzésen belül, valamint a szakmai képzésben és továbbképzésben való részvétel támogatása.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a BIBB oldaláról

Defining, writing and applying learning outcomes. A European handbook
(Tanulási eredmények meghatározása, leírása és alkalmazása. Európai kézikönyv)
(Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017)

A CEDEFOP kézikönyve azoknak szól, akik az oktatás és képzés területén a tanulási eredmények (kimeneti követelmények) meghatározásával és leírásával foglalkoznak. Konkrét példákat mutat fel a tanulási eredmények felhasználására, és áttekintést ad azokról a kutatási anyagokról és segédletekről, amelyek segítséget adhatnak a tanulási eredmények meghatározásában és a róluk való beszámolásban. A kézikönyv további célja a párbeszéd előmozdítása az oktatás-képzés és a munkapiac résztvevői között, valamint az intézmények és szektorok közti távolság áthidalása azáltal, hogy az oktatás és képzés több különböző területéről származó anyagokat használ fel.A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról

EPALE rendezvények októberben
A felnőttkori tanulás hazai szereplőivel együttműködve, olyan szakmai rendezvényeket szervezünk, amik lehetőséget kínálnak előre meghatározott, aktuális témák részletes megvitatására. A konferenciákra, szakmai napokra és workshopokra várjuk regisztrált tagjainknak és a felnőttkori tanulás más érdekelt szereplőinek részvételét.

A közeljövő eseményei:
2017. október 6. Digitális kompetenciák fejlesztése felnőttkorban
2017. október 9. Felnőttkori tanulás regionális szereplőkkel
2017. október 13. Nyelvtanulás felnőttkorban - sikerek és kudarcok
2017. október 17. Felnőttképzési Road Show 2017, Beszélgetés a szakképzésről - Budapest

2017. december eleje: Hálózati együttműködések a felnőttkori tanulás terén, az EPALE és a Tempus Közalapítvány közös konferenciája

Rendezvénysorozat a Felnőtt tanulók hete alkalmából
A Magyar Pedagógiai Társaság az európai Felnőtt tanulók hete keretében „Ünnepnapok az egész életen át tartó tanulásért 2017” címmel rendezvénysorozatot szervez 2017. október 5. és 29. között.

Az EPALE egy tanárok, oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, szakpolitikai döntéshozók és mindenki más olyan előtt is nyitva álló többnyelvű közösség, akik szakmai szerepet töltenek be a felnőttképzésben szerte Európában. Az EPALE az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúsági, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóságának (DG EAC) kezdeményezése. Az EPALE a felnőttképzéssel kapcsolatos tartalmak, többek között hírek, blogbejegyzések, források és események köré szerveződik.
Az EPALE lelke maga a közösség. A közösség tagjai a webhely funkciói, többek között a fórumok, a gyakoroló szakemberi közösségek és a megjegyzésrovatok révén kapcsolatba léphetnek a felnőttképzésben részt vevő kollégáikkal szerte Európában.  A meghatározott témakörökről a tematikus területeken találhat cikkeket és forrásokat. A Partnerkereső eszközzel projekteket kereshet meg, és szakmai kapcsolatokat létesíthet másokkal. [Ismerje meg bővebben, hogyan léphet kapcsolatba az EPALE-közösséggel].
Az EPALE határozott szerkesztési irányelveket követ, amelyek szintén a felnőttoktatás közösségére összpontosítanak. Azt akarjuk, hogy minden felhasználónk úgy érezze, örömmel látják a webhelyen, és hogy meg lehessen bízni a platformon közzétett információkban. Olvassa el a teljes szerkesztési irányelvet.
Napi szinten az EPALE-t a Központi Támogató Csapat irányítja, melyet 36 Nemzeti Támogató Csapat segít szerte Európából. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Önt is be tudjuk vonni az EPALE fejlődésébe, és megkaphassa azt, amire szüksége van ahhoz, hogy naprakész maradjon Európában a felnőttképzéssel kapcsolatos fejleményekről.

Az EPALE magyar nyelvű weboldala

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Szakképzés-történeti Kutatócsoportja tisztelettel meghívja II.SZAKKÉPZÉS-TÖRTÉNETI KONFERENCIÁJÁRA
Budapest, 2017. október 5.
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) Könyvtára
Budapest, Szemere utca 7.
A teljes program letöltése

Wissenschaftliches Publizieren in Zeitschriften der Berufsbildungsforschung
(Tudományos publikálás a szakképzés-kutatási folyóiratokban)
(Bonn: BIBB – Direktvertrieb, 2017)

A német nyelvű kiadvány azoknak a szakképzés-kutatás vagy szakképzés területén dolgozóknak szolgál útmutatóul, akik szakfolyóiratokban szeretnének publikálni. A tudományos publikáció alapelvei mellett bemutatja az olyan aktuális fejleményeket és keretfeltételeket mint a szerzői jog, a Creative Commons és az Open Access. A szakképzés-kutatási folyóiratok piacának felvázolása után a szakterület (és a kapcsolódó tudományterületek) legfontosabb angol és német nyelvű folyóiratait ismerteti, profiljuk formális és tartalmi szempontú bemutatásával (lektorált és nem-lektorált folyóiratok szerint). A kiadvány célja a szakképzési kutatásokkal foglalkozó tudományos közösség szakmai publikálásának támogatása, és ezzel a szakképzés láthatóbbá tétele.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a BIBB oldaláról

Megjelent és letölthető a CEDEFOP szakmai tanulást előmozdító magazinjának, a Skillset and match-nek 2017. szeptemberi száma.
A tartalomból:
-- összeállítás a régóta álláskeresők szakképzéséről, benne interjú John P. Martinnal, az elismert munkaerőpiaci szakemberrel, aki szerint itt az idő, hogy úrrá legyünk képességeink felett;
-- cikk a korai iskolaelhagyás megállításáról;
-- interjú az Erasmus program 30 évéről Tomáš Zdechovskýval és Thodoris Zagorakisszal, az Európai Parlament képviselőivel, valamint Martine Reichertsszel, az Európai Bizottság tagjával;
-- cikk a nemi különbségektől eltekintő munkaerőpiac számára történő szakképzés kilátásairól.
A tagországokat bemutató anyagban most Észtország szerepel.
A megszokott módon jelezzük a CEDEFOP friss kiadványait és a közeljövő aktuális eseményeit.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról

Elérhetőség

NSZFH Központi Könyvtár
(06 1) 301-6650
konyvtar@nive.hu
1054 Budapest
Szemere utca 7.

Nyitvatartás:

- Hétfő: 10-16
- Kedd: 9-16
- Szerda: 9-18
- Csütörtök: 9-16
- Péntek: 9-12

Bemutatkozás

A könyvtár szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó igénybe veheti. Az olvasóteremben 15 olvasóhely áll rendelkezésre. A könyvtár szabadpolcos elrendezésű, a kézikönyvek, folyóiratok, régi könyvek, tankönyvek kivételével minden dokumentum kölcsönözhető.

Szolgáltatások:

- a könyvtári dokumentumok helyben olvasása,
- a számítógépes adatbázis (HunTéka) használata,
- kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés,
- nyilvános tájékoztató szolgálat működtetése (telefon, e-mail, stb.),
- kapcsolat biztosítása külső (hazai és külföldi) adatbázisokhoz,
- CD ROM-on, DVD-n, egyéb korszerű adathordozókon megjelenő adatbázisok közvetítése.

A könyvtár története

A könyvtár elődjei között megtalálható az Országos Pedagógiai Intézet Könyvtára, a Pályaválasztási Intézet, a Szakoktatási és Módszertani Intézet valamint az Országos Továbbképzési és Kutatási Intézet könyvtári gyűjteményének egyes részei. A jelenlegi gyűjtemény mai formájában 1991-ben alakult meg, és 2008 januárjáig Budapest, VIII. kerület Berzsenyi utca 6 szám alatt működött, 2008 februárjától pedig Budapest, VIII. kerület Baross utca 52 szám alatt folytatja a működését.
2009-ben a gyűjteménybe integrálódott a Felnőttképzési Szakkönyvtár állománya, amelynek előző fenntartói a Munkaügyi Minisztérium és jogutódjai voltak.