NSZFH - Könyvtár


Spotlight on VET Portugal (Fókuszban Portugália szakképzése)
A tájékoztató anyag rövid, diagrammal illusztrált áttekintést ad Portugália szakképzési rendszeréről.
A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Megjelent és letölthető a CEDEFOP szakmai tanulást előmozdító magazinjának, a Skillset and match-nek 2018. januári száma.
A tartalomból:
-- összeállítás a második alkalommal megrendezett Szakmai Készségek Európai Hetéről (European vocational skills week) és a CEDEFOP fotópályázatáról (#CedefopPhotoAward 2017);
-- az egész életen át tartó támogatás a digitális korban;
-- a 'big data' kiaknázása a jobb munkapiaci döntéshozás érdekében;
-- interjú a digitális átalakulást és új munkaformákat tárgyaló CEDEFOP-munkaebéd házigazdájával, Martina Dlabajová EP-képviselővel;
-- az EU polgárai a szakképzésről: ízelítő a nemzetközi felmérés eredményeiből;
-- az online generált Europass önéletrajzok száma túllépte a 100 milliót.
A tagországokat bemutató anyagban: az EU soros elnökségét betöltő Bulgária.
A megszokott módon jelezzük a CEDEFOP friss kiadványait.
A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Nemzeti képesítési keretrendszerek fejlődése Európa országaiban: elemzés és áttekintés, 2015-2016
(National qualifications framework developments in European countries. Analysis and overview 2015-16)
A Cedefop hatodik elemzése a nemzeti képesítési keretrendszerekről (national qualifications framework, NQF) 39 európai országról (az Európai Unió tagállamai mellett például Svájc, Törökország, Albánia és a balkáni államok) ad képet. A nemzeti keretrendszerek bevezetése és kiépítése az egységes európai képesítési keretrendszer (EQF) megvalósításának fontos fázisa; a kötet a 2015-2016-os fejlődést mutatja be.
A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Nemzeti képesítési keretrendszerek fejlődése Európában, 2017
(National qualifications framework developments in Europe 2017)
A kötet a nemzeti képesíti keretrendszerek 2017-es állapotát mutatja be 39 európai országban. 2017-re ezekben az országokban --részben az európai képesítési keretrendszer (EQF) ösztönzésére-- bevezetésre kerültek vagy különböző szinten kiépültek a nemzeti képesítési keretrendszerek. A vizsgált országok túlnyomó többsége már formálisan is összekapcsolta nemzeti keretrendszerét az európaival, és az oktatás és képzés teljes szféráját átfogó keretrendszereket dolgoz ki. A kötet országok szerinti bontásban mutatja be a nemzeti keretrendszerek állapotát. Az egyes nemzeti keretrendszerek összevetéséhez és jelenlegi státuszuk áttekintéséhez a kiadó külön áttekintő táblázatot is készített (Overview of national qualifications framework developments in Europe 2017).
A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.

Elérhetőség

NSZFH Központi Könyvtár
(06 1) 301-6650
konyvtar@nive.hu
1054 Budapest
Szemere utca 7.

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk 2018. december 27-én és 28-án könyvtárunk zárva tart.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Nyitvatartás:

- Hétfő: 10-16
- Kedd: 9-16
- Szerda: 9-18
- Csütörtök: 9-16
- Péntek: 9-12

Bemutatkozás

A könyvtár szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó igénybe veheti. Az olvasóteremben 15 olvasóhely áll rendelkezésre. A könyvtár szabadpolcos elrendezésű, a kézikönyvek, folyóiratok, régi könyvek, tankönyvek kivételével minden dokumentum kölcsönözhető.

Szolgáltatások:

- a könyvtári dokumentumok helyben olvasása,
- a számítógépes adatbázis (HunTéka) használata,
- kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés,
- nyilvános tájékoztató szolgálat működtetése (telefon, e-mail, stb.),
- kapcsolat biztosítása külső (hazai és külföldi) adatbázisokhoz,
- CD ROM-on, DVD-n, egyéb korszerű adathordozókon megjelenő adatbázisok közvetítése.

A könyvtár története

A könyvtár elődjei között megtalálható az Országos Pedagógiai Intézet Könyvtára, a Pályaválasztási Intézet, a Szakoktatási és Módszertani Intézet valamint az Országos Továbbképzési és Kutatási Intézet könyvtári gyűjteményének egyes részei. A jelenlegi gyűjtemény mai formájában 1991-ben alakult meg, és 2008 januárjáig Budapest, VIII. kerület Berzsenyi utca 6 szám alatt működött, 2008 februárjától pedig Budapest, VIII. kerület Baross utca 52 szám alatt folytatja a működését.
2009-ben a gyűjteménybe integrálódott a Felnőttképzési Szakkönyvtár állománya, amelynek előző fenntartói a Munkaügyi Minisztérium és jogutódjai voltak.