NSZFH - Könyvtár


Megjelent és letölthető a CEDEFOP szakmai tanulást előmozdító magazinjának, a Skillset and Match-nek 2020. januári száma.

A tartalomból:
- Elke Büdenbender, a német first lady arról, hogy a nők hogyan törhetik át az üvegplafont a STEM (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken;
- "A képességfejlesztés befektetés az emberbe" -- mondja Joost Korte, az Európai Bizottság Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának vezetője;
- Demetrio Albertini, az olasz futball-legenda az Európai szakképzési hét nagykövete;
- Finnország: egy élenjáró szakképző iskolából jelentkezünk;
- Megközelítések és kihívások: a kulcskompetenciákról;
- Szakmák a figyelem középpontjában: gépész és gépkezelő;
- A szak- és felnőttképzés megújítása Horvátországban;
- A szakmai gyakorlat jövője;
- Eseménynaptár és a CEDEFOP legújabb kiadványai.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Spotlight on VET: Croatia (Fókuszban Horvátország szakképzése)
A tájékoztató anyag rövid, diagrammal illusztrált áttekintést ad Horvátország szakképzési rendszeréről.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Vocational education and training in Finland - Short description (Szakképzés Finnországban - rövid leírás)
A hetvenoldalas összefoglaló a finnországi szakképzés jellemzőit, a rendszer fejlődését és az előtte álló kihívásokat mutatja be. Finnországban elismerik a szakképzést: a finnek 90 százaléka gondolja úgy, hogy jó minőségű képzést ad, és az általános iskola elvégzése után 40 százalékuk választja továbbtanulási iránynak. Választásuk oka a magas színvonalú oktatás, a képesítések rugalmassága, a jó foglalkoztatási kilátások, valamint a lehetőség további tanulmányok folytatására. A finn szakképzési rendszer egyik legnagyobb erőssége a rugalmasság. A képzés elején minden tanuló számára személyes fejlesztési terv készül. A tanulók csak azt tanulják, amit még nem tudnak: minél többet tudnak, annál rövidebb a tanulmányi idő. A tanuló képzése bármikor elkezdődhet (a képzőhellyel való megállapodás függvényében). A szakképzési rendszerben jelenleg jelentős változások zajlanak. A 2018-as reform megnövelte a teljesítmény- és hatékonyság-alapú támogatás arányát; a támogatásokat meghatározó tényező a megszerzett minősítések száma, a tanuló munkához jutása vagy továbbképzése, valamint a tanulóktól és a munkaerő-piacról érkező visszajelzések.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Spotlight on VET: Finland (Fókuszban Finnország szakképzése).
A tájékoztató anyag rövid, diagrammal illusztrált áttekintést ad Finnország szakképzési rendszeréről.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.


Apprenticeship for adults. Results of an explorative study (Szakmai gyakorlati képzés felnőtteknek: kutatási eredmények)
A jelentés egy úttörő, 2017-2018-as adatokon nyugvó, elméleti és gyakorlati szempontokat is figyelembe vevő kutatás eredményeit foglalja össze. A vizsgálat a szakirodalom áttekintésére és terepmunkára is támaszkodik; elsőként vizsgálja együtt az uniós tagországok (és mellettük négy Unión kívüli ország) szakpolitikáját a felnőttek gyakorlati képzése kapcsán. Az eredmények megerősítik, hogy a felnőttek egyre növekvő számban vesznek részt szakmai képzésben, gyakran olyan szakpolitikai intézkedések hatására, amelyek felszámolják a részvételüket gátló szabályzást. A kutatások azt is megerősítik, hogy az uniós országok két táborra oszlanak a felnőttekl szakmai gyakorlati képzéséről (és részvetelük elősegítéséről) vallott nézetek alapján.

A dokumentum .pdf formátumban letölthető a CEDEFOP oldaláról.

Elérhetőség

NSZFH Központi Könyvtár

(06 1) 301-6650

konyvtar@nive.hu

1054 Budapest, Szemere utca 7.

Nyitvatartás:

- Hétfő: 10-16
- Kedd: 9-16
- Szerda: 9-18
- Csütörtök: 9-16
- Péntek: 9-12

Bemutatkozás

A könyvtár szolgáltatásait minden beiratkozott olvasó igénybe veheti. Az olvasóteremben 15 olvasóhely áll rendelkezésre. A könyvtár szabadpolcos elrendezésű, a kézikönyvek, folyóiratok, régi könyvek, tankönyvek kivételével minden dokumentum kölcsönözhető.

Szolgáltatások:

- a könyvtári dokumentumok helyben olvasása,
- a számítógépes adatbázis (HunTéka) használata,
- kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés,
- nyilvános tájékoztató szolgálat működtetése (telefon, e-mail, stb.),
- kapcsolat biztosítása külső (hazai és külföldi) adatbázisokhoz,
- CD ROM-on, DVD-n, egyéb korszerű adathordozókon megjelenő adatbázisok közvetítése.

A könyvtár története

A könyvtár elődjei között megtalálható az Országos Pedagógiai Intézet Könyvtára, a Pályaválasztási Intézet, a Szakoktatási és Módszertani Intézet valamint az Országos Továbbképzési és Kutatási Intézet könyvtári gyűjteményének egyes részei. A jelenlegi gyűjtemény mai formájában 1991-ben alakult meg, és 2008 januárjáig Budapest, VIII. kerület Berzsenyi utca 6 szám alatt működött, 2008 februárjától pedig Budapest, VIII. kerület Baross utca 52 szám alatt folytatja a működését.
2009-ben a gyűjteménybe integrálódott a Felnőttképzési Szakkönyvtár állománya, amelynek előző fenntartói a Munkaügyi Minisztérium és jogutódjai voltak.